poniedziałek, 4 lutego 2013

Tajemnica

Bardzo, bardzo dawno temu na wyspach Pacyfiku mieszkało wielu mądrych mężczyzn i kobiet , którzy przyglądali się światu. Obserwowali oni strukturę przyrody, zachowanie zwierząt  roślin i ludzi. Na podstawie swoich obserwacji określili sens życia i jego przebieg. Wiedzy tej nadali nazwę HUNA, ka huna, co oznacza tajemnicę, wewnętrzną ukryta wiedzę  Naukę te zestawili w postaci siedmiu zasad. Własnie tych siedem idei chciałbym teraz przybliżyć  Ludzi stosujących tą wiedzę nazywano kupua. Z równym powodzeniem dzisiaj nazwano by ich szamanami. W bardzo szczególny sposób traktowali oni świat. 


Pierwsza z tych zasad po hawajsku brzmi: IKE, co po polsku oznacza - Świat jest taki jakim go widzisz (za jakiego go uważasz). Nasze życie jest snem, Naszym snem. Snem, który dzielimy z innymi ludźmi, z Ziemią, lecz także z samym sobą  Nie oznacza to nic innego aniżeli faktu, iż ten sen, Nasze doświadczenia,  przeżycia  owa rzeczywistość jak zwykliśmy mówić, pochodzą z Naszego wnętrza  z Naszych myśli  idei, wierzeń, obaw i życzeń, z Naszej złości oraz z Naszych przyjemności  Oznacza to, ze suma Naszych myśli tworzy Nasze codzienne przeżycia  Z nocy powstaje dzień  z myśli - rzeczywistość  Jeżeli chcielibyśmy zmienić tą filozoficzna rzeczywistość, wtedy musimy zmienić samych siebie. Chęć zmieniania jedynie świata zewnętrznego byłaby stratą czasu i energii. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić Świat zewnętrzny  wtedy w pierwszej kolejności powinniśmy zagłębić się w sobie i tam szukać tego miejsca, które stwarza zewnętrzny świat, po czym zmienić je. Musimy zmienić swoje wyobrażenia  strach i złość przeobrazić w Miłość, wyobrażenia o niedoborze przekształcić w obrazy obfitości  Tak przedstawia się IKE; pracujemy w Naszym wnętrzu aby kształtować świat zewnętrzny. Następna zasada to KALA. KALA powiada, ze nie istnieją żadne granice, oraz iż wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani. Każdy z każdym  duch w człowieku,  Ziemi, roślinach i zwierzętach  niebie i oceanie. Wszystko jest ze sobą powiązane. Poza tym KALA mówi, ze separacja jest iluzja. Własnie dlatego, ze za pomocą myśli kształtujemy rzeczywistość, czasami stwarzamy pewien rodzaj izolacji. Z myśli o separacji powstaje choroba. Jeśli świadomość oddzieli się od ciała i te dwa elementy potraktujemy jako dwie oddzielne rzeczy, wtedy powstanie z tego stan chorobowy. Jeżeli Nasze ciało  a wiec my sami, odcięte jest od innych ludzi, i jeśli ten stan separacji utrwali się w Nas, wtedy Nasze stosunki i układy będą chore. Jeżeli czujemy się odizolowani od Ziemi, jeżeli odbieramy ją jako coś lezącego poza Nami, wtedy doprowadzamy do separacji, przez co my i Ziemia będziemy chorzy. KALA powiada również  iż poniżej tego poczucia separacji znajduje się prawdziwa jedność  Dopiero gdy uwolnimy się od wyobrażeń i uczuć  uczynków, myśli i sposobów zachowania oznaczających izolacje, wtedy jedność ta dojdzie do głosu i połączenie zostanie ponownie stworzone. Będziemy zdrowi i staniemy się jednością z samym sobą oraz układami i stosunkami wokół Nas. Jest to pewien rodzaj ponownego stwarzania kontaktu, pewne uwolnienie. Na Hawajach istnieją określone gesty oznaczające tyle co: bądź rozluźniony. Mówi się: odpręż się; ponieważ jeśli będziesz spięty, skurczony, wtedy z tego stanu powstanie izolacja. Natomiast jeżeli rozluźnisz się i pozwolisz rzeczom płynąc, wtedy będziesz zdrowszy, będziesz miał lepszy stosunek do otaczającego Cię świata. Dzieje się wtedy coś bardzo interesującego. Ten, kto jest odprężony i płynie z rzeką może łatwiej go zmieniać  KALA nie oznacza wiec, iż wiecznie musimy brać rzeczy takimi, jakie sż, bez możliwości zmieniania ich. O wiele bardziej oznacza to: ten, kto bardziej czuje się odprężony z elementami otaczającego Nas świata  ten łatwiej może je zmieniać. 


Trzecia myśl  którą odkryli Ci mądrzy ludzie, nazywa się MAKIA: czyli energia płynie tam, gdzie koncentrujemy Nasza uwagę. Zawsze gdy płynie energia i uwaga, wtedy powstają zdarzenia. Obojętnie gdzie nie kierowałbyś swojej uwagi, np. na jakiś przedmiot lub myśl-  przepływ energii utrzymuje się  Innymi słowy  wszystko wraca do Ciebie stosownie do Twoich myśli  A to znów oznacza: jeżeli pozytywnie myślisz o swoim środowisko  wtedy także pozytywna energia powraca do Ciebie. Jeśli jednak wysyłasz negatywne myśli odnośnie swojego otoczenia, wtedy powraca do ciebie negatywna energia. Do Twojego życia wpływają negatywne konsekwencje. Jeżeli wysyłasz przesadne myśli i konsekwentnie zachowujesz je, zamiast jedynie okazyjnie, chwilowo, przy sposobności, wtedy również przesada i nadmiar wpływają do twojego życia  Jeżeli ciągle myślisz o szczęściu i radości  wtedy w tym samym stopniu szczęście i radość będą wpływały do Twojego życia  Skoro tylko skoncentrujesz się na strachu i złości  wtedy w swoim życiu natkniesz się na to samo. Jeżeli skoncentrowany jesteś na przemocy, irytacji i chorobie, wtedy do Twojego życia wpłynie przemoc, irytacja i choroba. Huna powiada, iż każdy z Nas posiada zdolność oraz cudowny dar samodzielnego rozstrzygania na czym powinny koncentrować się Nasze myśli, energia i uwaga. W zależności od zmiany, wpływa to z powrotem do Twojego życia. Wszystkie różnorodne metody tej wiedzy pokazują  wychodząc od pierwszej zasady, jak powinny wyglądać zmiany wnętrza, które doprowadzają do zmian w świecie zewnętrznym.Czwarta zasada to MANAWA. MANAWA mówi, iż teraz jest moment siły- teraz jest chwila działania. Tutaj i teraz. Siła leży nie w przeszłości i nie w przyszłości. Przeszłość nie ma żadnej władzy nad Tobą. To raczej Ty jesteś tym, który dokładnie w tej chwili posiada moc zmieniania swojego sposobu myślenia  Dzięki temu przeszłość oraz następstwa przeszłości nie mogą zatrzymywać Cię. Musisz iść naprzód. Z balastem przeszłości nie posuniesz się w życiu do przodu. Najlepiej posuniesz się w życiu naprzód, jeżeli będziesz myślał etapami o sobie i o przeszłości  Są to dokładnie te myśli, które w każdym momencie stwarzają Twoja rzeczywistość  Jeżeli w Twoim życiu istnieje piękno  wtedy piękno to stwarzasz teraz. Idea ta powiada, ze piękno to stwarzasz dzięki temu, iż w tym momencie doświadczasz go, podziwiasz i uznajesz je. Jeżeli nie uznajesz go, jeśli stracisz poczucie piękna  wtedy cala otaczająca Cię ziemia straci swoje piękno  Jak wiemy, dzieje się tak w niektórych miejscach na Ziemi. Jednak jeśli stworzysz więcej radości w danej chwili i uznasz ją, wtedy tym bardziej wzmacniasz i wzbogacasz ją. Nie chodzi wiec o to kim byleś  lecz kim jesteś  Od tego zależy-co posiadasz w każdej chwili. Tak samo przyszłość nie leży tak po prostu przed Tobą i nie czeka aż natkniesz się na nią. Nie, przyszłość jest ciągle kreatywna i odpowiada myślom  które teraz zasiewasz. Czasami mamy chwasty z przeszłości  Lecz teraz możemy je wyrwać i posadzić nowe nasiona, stworzyć nowa przyszłość  Tak powiada ta wiedza. Z biegiem czasu zasiane zostaną nowe nasiona i jeżeli plon tego zasiewu nie będzie Nam się podobał, wtedy zawsze możemy wyrwać go i posadzić nowe nasiona. W każdej chwili mamy te moc w sobie. Siła ta znajduje się również we wszystkim innym. W każdej chwili. 

                       

Jedna z najcudowniejszych idei skrywa się za słowem, które już słyszeliście: ALOHA. ALOHA ogólnie oznacza: dzień dobry i do widzenia, mówimy również o ALOHA jako o duchowej postawie. Wtedy oznacza i określa ono Przyjaźń. Jednakże oznacza jeszcze coś więcej.ALOHA oznacza w prosty i niepojęty sposób Miłość  Prawdziwe znaczenie tego przecudownego słowa to Miłość  Jednak głęboko w jego korzeniach znajduje się znaczenie: być szczęśliwym. Być szczęśliwym ... z czymś lub kimś. Kochać oznacza być szczęśliwym z ... Stopień  w którym zadowolony jesteś z samego siebie, z ludzi i środowiska  w takiej mierze kochasz. Wtedy Miłość może wypromieniować i płynąc. Jednakże stopień  z jakim krytykujesz, w jakim niezadowolony jesteś z życia, w takiej mierze osłabiasz lub uszczuplasz Miłość. Miłość nie ma nic wspólnego z bólem. Miłość nie ma nic wspólnego z byciem skrzywdzonym lub krzywdzeniem innych. Miłość jest Szczęściem, Radością, Przyjaźnią i Przyjemnością pod każdym względem. Ponieważ  kochać oznacza być szczęśliwym z ... Szósta zasada to MANA. MANA jest często mylnie rozumianym słowem i zrównywanym z czysta energia. Jednak MANA oznacza siłę, boska siłę, twórczą siłę. Istota (koncept) MANY to fakt, ze istnieje źródło siły, które przepływa przez Nas wszystkich. Nie tylko przez Nas, ludzkie istoty, lecz także przez Ziemie, przez każdy kamień, drzewo, chmurę  MANA jest wewnętrzną siłą udzielająca kreatywności wszystkiemu co istnieje. Kreatywności odpowiadającej danej rzeczy lub istocie. MANA jest siła fal i oceanu oblewającego wybrzeże. MANA jest silą wiatru, który niesie chmury, ptaki i wieje ponad lądem. MANA jest silą pozwalająca kamieniowi być twardym, silnym i trwałym  MANA jest silą pozwalająca każdemu człowiekowi byc kreatywnym we właściwy sobie sposób. MANA jest silą w każdym z Nas, we wszystkich rzeczach we Wszechświecie. Najważniejszą sprawa występująca przy tej idei jest dalej sięgająca myśl, iż cala moc i siła pochodzi z wnętrza. To jest podstawowe znaczenie. Nie istnieje żadna siła poza Nami, która miałaby nad Nami moc. Cala siła Twojej egzystencji pochodzi z tego wszystko przenikającego źródła. Zawsze gdy sadzimy, iż coś innego dysponuje siłą  wszystko jedno czy jest to przyroda, czy tez inny człowiek  jakiś duch, obojętnie coby to nie było  o czym myślimy  iż miałoby nad Nami moc, wtedy uszczuplamy własną siłę. Osłabiamy, tłumimy ją i  postępujemy tak, jakbyśmy w rzeczywistości w ogóle nie mieli tej mocy. MANA jest wiec twórcza siłą a nie mocą nad czymś  Jest to wewnętrzna siła istniejąca we wszystkich rzeczach, w każdym człowieku, czyniąca z Niego w najpełniejszym zakresie to kim lub czym jest. W im większym stopniu dopuścimy do Nas tą siłę, im bardziej będziemy ja czuć, korzystać z niej, tym szybciej posiądziemy sile wdrapania się na najwyższy szczyt mocy i potęgi. 


Siódma zasada nazywa się PONO. PONO mówi, iż skuteczność jest miarą prawdziwości (rzeczywistości). Istnieje wiele sposobów dokonania pewnych rzeczy. Nigdy naprawdę nie jesteśmy mocno osądzeni. Nie istnieje tylko jeden sposób zrobienia czegoś  nie istnieje tylko jedna prawda, jedna metoda, jedno lekarstwo, jeden sposób leczenia, jedna droga do szczęścia  jeden człowiek  z którym możemy być szczęśliwi. Istnieje wiele sposobów (dróg) na osiągniecie Naszych celów, bycia szczęśliwym  korzystania z życia, wypełnienia go. PONO mówi, ze zawsze istnieje inna droga prowadząca do celu. PONO powiada, iż żaden plan (koncept, zarys, szkic) nie jest Święty. Zamiar może być Święty  Droga, która idziecie aby osiągnąć to, co chcecie, jednakże nie jest święta. Jeżeli chcecie osiągnąć określony cel, wtedy musicie wybrać stosowny (odpowiedni) do niego środek  Przemoc wytwarza tylko więcej przemocy, aż do chwili, gdy może pewnego dnia ludzie będą nią zmęczeni i użyją pokojowych środków (metod) aby znów zawitał pokój. Jeśli jednak zaczniecie z pokojem w sercu, z Miłością dla pokoju, wtedy przybliżycie się w życiu do pokoju. 


Wiedza ta jest praktycznym sposobem życia ze samym sobą oraz innymi ludźmi i którą warto przekazywać.

ALOHA!Materiały ze strony www.huna.net.pl  na podstawie materiałów SERGE`A KAHILI KINGA opracował i tłumaczył: Marius Cecula 


Dziękuję i pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz