poniedziałek, 11 lutego 2013

Świadomość


Czym jest ŚWIADOMOŚĆ?

  Jest ona identyfikatorem duchowej tożsamości człowieka. Cały ewolucyjny dorobek indywidualnego, ludzkiego "JA" zapisany jest w ciele duchowym, zwanym tez ciałem przyczynowym. Dusza, wstępując w ciało fizyczne, rozpoczyna niezwykle znaczący, ale jednocześnie bardzo trudny etap nauki. Towarzyszą jej w tym procesie nieustannie -subtelne ciała emocjonalne i mentalne. Na Ziemi poziom świadomości duchowej wyraża się poprzez światopogląd, z którego wynika określony sposób bycia. Bycie oczytanym czy oświeconym duchowo, wcale jeszcze nie świadczy o dojrzałości duchowej. Rozwój duchowy zaczyna się wtedy, kiedy umiemy odnieść do życia to, o czym czytaliśmy (źródło wiedzy), kiedy potrafimy zapanować nad myślami, nie gromadzimy urazów, nie dajemy się ponieść emocjom, nie oceniamy ludzi i zjawisk.
Duchowość  człowieka rożni się miedzy sobą, kształtując określoną hierarchie poziomów świadomości. Jest ich siedem. Pola myśli - szczególnie u osób pracujących nad swoją świadomością - bardzo często sięgają siódmego poziomu, podczas gdy inne ciała subtelne znajdują się jeszcze na piątym lub szóstym poziomie. Faktyczny stan świadomości najbardziej realnie odzwierciedla się w wartościach etyczno-moralnych, wyrażanych w codziennym zachowaniu, sposobie bycia. Od czasu do czasu prawie u każdego pojawiają się stare wzorce zachowań, odpowiadające niższym poziomom. Tego typu nawroty należy przyjąć jako wypływanie na powierzchnie ostatnich osadów, pochodzących z niższej fazy rozwoju. 

PRAWDZIWA DROGA OTWIERA SIĘ DOPIERO NA PIĄTYM POZIOMIE,  PONIŻEJ DOKONUJE SIĘ JEDYNIE PRZEBUDZENIE. 

*Pozwoliłam sobie w dalszej części zmienić słowo: POZIOM na ETAP gdyż w mowie potocznej wydaje mi się, że słowo POZIOM może mieć wydźwięk negatywny

Siedem etapów świadomości


Pierwszy etap świadomości
Człowiek żyje nieświadomie – zdany na zrządzenia losu 
Wszystko co niezbędne do życia pochodzi z potrzeb EGO lub ze zwierzęcego popędu. Nie ma tutaj czegoś takiego jak kompleksowe powiązania i długoterminowe konsekwencje działań. Najważniejsze się priorytety egocentryczne:Dobre jest to, co w danej chwili przynosi korzyści Brak wyższych idei-zajmowanie się byle czym dla zabicia czasu. Prymitywizm staje się tutaj normą. Najważniejsze jest bieżące zaspokajanie potrzeb bez jakiejś głębszej motywacji. Zachowania, które są również charakterystyczne dla pierwszego etapu - to takie zachowania, których skutkiem jest zaakceptowanie przez grupę np wspólne pijaństwo. 

Partnerstwo: Mój partner powinien zaspokajać moje zachcianki i potrzeby!


Drugi etap świadomości
Stan zamroczenia – sposób bycia stoi pod znakiem zapytania

Najczęściej spotykany. Spełnienie życiowych oczekiwań uzależnione jest od spełnienia towarzyskich norm i zobowiązań, które są najważniejsze. Jest to najwyższa forma uzależnienia od ludzi. To ludzie kierują takim człowiekiem a jemu to nie przeszkadza lub przeszkadza w stopniu minimalnym. Obowiązuje jedno kryterium: "wszyscy tak robią" 
Najważniejsze są cele materialistyczne wynikające z EGO: To, co dyktuje grupowa świadomość, musi być właściwe! Nie może być inaczej!
Uleganie ogółowi powoduje uległość charakteru. Człowiek całkowicie podporządkowuje się otoczeniu w jakim przebywa, wszystko przyjmuje bezkrytycznie.

Partnerstwo: ukierunkowanie na osobiste dopełnienie. Materializm partnera staje się coraz wyraźniejszy. Partner traktowany jest instrumentalnie. Coś za coś!
Trzeci etap świadomości
Uświadomienie w życiu uczuciowym – na czoło wysuwa się aspekt emocjonalny

Ego zauważa istnienie rezonansu społecznego, ale nadal ważna jest chęć zachowania określonej pozycji społecznej. Ważne jest aby być kimś. Zbiorowe i tchórzliwe wzorce wywierają więc duży wpływ na osobowość. Ważne staje się pochodzenie.Na tym etapie odczuwa się satysfakcję z własnych umiejętności, zdolności i inteligencji, z osiągnięć intelektualnych. Tu poszukuje się sposobów naprawy świata przez dostosowanie go (nagięcie) do prawd naukowych lub do zaleceń ksiąg objawionych.  Indywidualne Ego zaczyna walczyć tworząc swoje własne wzorce zachowań. Pojawia się podświadome poczucie winy. Ważne są kariera, sukces zawodowy, uznanie. Wszystkie działania nakierowane są na te cele. Identyfikacja z otoczeniem pojawia się praktycznie z automatu i nie ułatwia to analizy i zmiany własnego zachowania.

Partnerstwo: Pojawia się emocjonalne podejście do partnera. Wybór podyktowany jest współbrzmieniem uczuciowym. Jednak panuje zbytnie przywiązanie i wieszanie się sobie na szyi. Związki takie mogą szybko upaść. Może pojawić się niechęć, agresja a nawet nienawiść


Czwarty etap świadomości
Uświadomienie na płaszczyźnie mentalnej


Pojawia się głód wiedzy, potrzeba czegoś nowego, poznawania, odkrywania. Ważna staje się wiedza duchowa a nie mentalna (na poziomie myślenia). Pojawiają się pytania ideologiczne, a krytyczne ich zastosowanie pozwala uwolnić się od myślenia kolektywnego. Pojawiają się rozterki na temat: Kto ma rację? Ja czy oni? To pierwszy krok do własnych odczuć etyczno-moralnych, niezwiązanych z normami otoczenia. Na znaczeniu tracą przymusy religijne, ideologie, kolektywne przytakiwanie ogółowi. Pojawia się indywidualne rezonowanie wiedzy wewnątrz JA. Odkrywamy prawa Karmy (czyli prawa przyczyny i skutku)

Partnerstwo: Ważna jest duchowość. Decyduje zgodność mentalna, jeśli jej nie ma pojawia się chęć rozstania. Ważny jest podobny poziom inteligencji, pomagający we wzajemnym słuchaniu się bez wartościowania zachować, ale z tolerancja i ciążeniem do siebie.Umysł, działając na etapach 1 - 4 chciałby wszystko zamknąć, uporządkować, gdyż sam jest zamknięty (a zatem i ograniczony). Natomiast od etapu 5 - 7 rozciąga się sfera postępującej wolności. Nie można o nich nic rozsądnego powiedzieć, choć można w medytacji "wysłać" tam swą świadomość, która powróci obdarzona łaskami.

Piąty etap świadomości
Przebudzenie sił metafizycznych

Zostaje odkryta i wcielana w życie siła duchowa. Następuje poznanie mechanizmów funkcjonowania człowieka: Dzięki sile myśli i sile duchowej świadomości ja sam stwarzam swoją rzeczywistość! Poznajemy moc oddziaływania na środowisko i na planetę w sferze mentalnej. Osobowość ludzka ma pełnię kontroli nad niższym JA, nad siłą myśli, uczuć i samowolnym działaniem
Człowiek wycofuje się z dotychczasowych, tradycyjnych związków i powiązań politycznych i religijnych. Osiąga wolność słowa, uwalnia się od wydawania wyroków, ocen i wartościowania. Staje się wolny. Przejściowo jest to droga w samotność. Jest to czas na refleksję filozoficzną, poszukiwanie głębszej prawdy o dokonywanie cennych spostrzeżeń: Zbieram to, co posiałem!
Oznaka tego poziomu jest uznanie, że wszystkie istoty są równe: Duchowi bracia zwierzęta muszą być bezwarunkowo respektowani! Pojawia się prawdziwa moralność, która człowiek się kieruje. Tutaj kończy się oddziaływanie skutków karmy. Otwiera się droga w suwerenność.

Partnerstwo: Szukamy najwyższego współbrzmienia duchowego. Tracą ważność wcześniejsze priorytety. Jednak udaje się to tylko nielicznym


Szósty etap świadomości
Uniwersalna miłość

Osoba na rym poziomie świadomości staje się instancją duchową. Jej aura wykracza poza ziemski wymiar. Liczy się bycie, a nie czynienie! Ważne, że JESTEM, a nie KIM JESTEM!
Osoba dopuszcza do głosu naturalne procesy, pozwala na dzianie się. Zaprzestaje walk. Ego działa tylko w fizyczności. Istnieniem kieruje w pełni dojrzała, najwyższa duchowa siła sprawcza. Wszystko staje się jednym. Osoba taka staje się autorytetem dla innych. Odczuwa jedność ze wszystkim komunikuje się ze światem roślin, zwierząt i kryształów: Wszystko jest możliwe! 
Pojawia się zdolność urzeczywistniania wizji i marzeń. Jest to etap przejściowy w którym coraz bardziej objawia się boskie źródło. Tutaj kończy się cykl reinkarnacyjny. Wibracja osoby pozwala łączyć się ze wszystkim i wszystkimi. Świadomie komunikuje się ona mentalnie z wyższymi istotami. Kończy się proces dojrzewania w czasie i przestrzeni. Zamyka się cykl dojrzewania ziemskiego. Obecnie na ziemi każdy w bardzo krótkim czasie może szybko zwiększyć poziom świadomości.


Partnerstwo: nie ma wewnętrznych przymusów i uzależnień, nie ma własności prywatnej i osobistych zobowiązań. Pełna dobrowolność i czynienie dla dobra drugiej osoby. Pojawia się rodzicielska dobroć, czyli najwyższy aspekt matczyno-ojcowskiej mądrości boskiego Źródła.


Siódmy etap świadomości
Mistyczne zjednoczenie

Proces zjednoczenie bytu ze wszystkim wchodzi teraz w fazę urzeczywistnienia. Tak rodzi się nowy bóg na ziemi. Teraz manifestuje się boska świadomość. Tutaj pojawia się pojęcie proroka i mistrza duchowego. Nie ma już rozgraniczeń między wewnętrznym i zewnętrznym światem. Wszystkie rozgraniczenia pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym światem przestają istnieć. Przestają oddziaływać prawa materii. Wędrówka pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym nie sprawia jej kłopotów. Osoba ta nie musi doświadczać polaryzacji ciężkiej, ziemskiej materii na własnym ciele, ponieważ zgłębiła już wszystkie bieguny wyzwań i sprzeczności. Wybór należy do niej: CZY, KIEDY, GDZIE i W KIM zechce inkarnować się w świecie gęstej materii jako awatar. Siódmy poziom świadomości objawia się na Ziemi w minimalnych promilach, ale pod koniec epoki CZASU na Ziemi pojawi się wiele Wysokich Istot z siódmej płaszczyzny Bytu. Wszystkie osoby, które poruszają się na szóstym poziomie świadomości, mogą się spodziewać, że w końcu cyklu CZASU, w 2012 roku, osiągną poziom siódmy.

Partnerstwo: wszyscy Ci, którzy wznieśli się do tego etapu, wydostają się spod oddziaływań biegunów strachu i miłości. Duchowa harmonia, która ukazała się na szóstym poziomie, na siódmym doświadczana jest już jako swego rodzaju jedność żeńsko-męska.Źródło:
fora internetowe
 H. Kotwicka "Ja jestem innym Ty"Jak nawijał Sokół jeszcze z WWO "Swoją prawdę głoś -swoją prawdę szerz" postanowiłam przedstawić Wam informacje, które w jakiś sposób wpłynęły na mnie a, które niedawno pokazała mi znajoma -siedząca w sprawach duchowych baardzo długi czas. 

Mam nadzieje, że i dla Was będzie to coś inspirującego. Kiedy juz określimy swój poziom świadomości(A NIE JEST ISTOTNE NA JAKIM JESTEŚMY-GDYŻ ZAWSZE MOŻEMY POPRZEZ ROZWÓJ I PROGRES WSZYSTKO ZMIENIĆ!!!) będziemy bogatsi o wiedzę na temat tego co Nami kieruje w życiu- a jest to wiedza niezbędna:)
Dziękuję i pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz